magazíny

časopis Designum 2/2023

Designum
Designum

V tomto roku si budeme pripomínať 30. výročie samostatnosti Slovenskej republiky príspevkami, ktoré budú reflektovať našu československú minulosť. Naše predsavzatie napĺňa príspevok o diele architekta a teoretika, scénického výtvarníka, maliara a sochára Jiřího Krohu. V časti Aktuálne sme zaradili niekoľko rozhovorov. Ako exkluzívny sme pripravili s Palom Bálikom, grafickým dizajnérom, autorom mnohých knižných dizajnov a pedagógom. V ďalšom interview sa predstavuje umelecká zlatníčka Hany Kašičková. O svojej tvorbe rozpráva Pavol Dendis, dizajnér módy, ale aj divadelných kostýmov pre Slovenské národné divadlo. Posledný z rozhovorov je venovaný výstavnému dizajnu. Peter Masár a Dušan Veverka sa venujú navrhovaniu a realizácii výtvarno-priestorových riešení expozícií a výstav. Moravská galéria pokračuje v uvádzaní tvorby súčasných českých dizajnérov.

Cena 3,75 €
favorite_border favorite

magazín KONCEPT 2/2023

KONCEPT
KONCEPT

Mestá nikdy neboli uzavretými organizmami, ich vznik, neustály rast a potreba vzájomného prepojenia vždy pretvárala krajinu okolo. Mestská krajina je tak tvorená nielen prvkami s jasnou funkciou – stavbami, ulicami, námestiami, parkami a cestami, ale aj množstvom priestorov bez zreteľnej funkcie. Prázdnych, nedefinovaných území bez jednoznačného charakteru. Nemiest, ktoré nespadajú do tradičných funkčných kategórii. Vágne medzipriestory miest a krajiny vznikajú a zanikajú pôsobením človeka ako prirodzená súčasť urbanizácie.

Cena 6,67 €
favorite_border favorite

magazín KONCEPT 1/2023

KONCEPT
KONCEPT

KONCEPT je magazín o architektúre v jej rôznych podobách. Architektúra ako interdisciplína. S architektami a prizvanými odborníkmi sa časopis zaoberá tematicky zarámcovanými okruhmi problematiky tohto odboru.

Magazín KONCEPT vychádza od roku 2022 v trojmesačnom intervale, vedený architektkami Kristínou Tomanovou a Tatianou Kuva. Odborný a kritický pohľad zabezpečuje redakčná rada s troma členmi – Elena Alexy, Jana Benková a Róbert Bakyta. Originálnu vizuálnu identitu časopisu tvorí grafický dizajnér Lukáš Vančo.

Cena 6,67 €
favorite_border favorite

magazín KONCEPT

KONCEPT
KONCEPT

KONCEPT je magazín o architektúre v jej rôznych podobách. Architektúra ako interdisciplína. S architektami a prizvanými odborníkmi sa časopis zaoberá tematicky zarámcovanými okruhmi problematiky tohto odboru.

Magazín KONCEPT vychádza od roku 2022 v trojmesačnom intervale, vedený architektkami Kristínou Tomanovou a Tatianou Kuva. Odborný a kritický pohľad zabezpečuje redakčná rada s troma členmi – Elena Alexy, Jana Benková a Róbert Bakyta. Originálnu vizuálnu identitu časopisu tvorí grafický dizajnér Lukáš Vančo.

Cena 6,67 €
favorite_border favorite

CE ZA AR 2022 | 3

Inštitút Slovenskej komory architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

CE ZA AR 2022 publikácia mapuje obhliadkový maratón aktuálneho 21. ročníka ocenenia. Zároveň je prehľadom všetkých prihlásených diel a prostredníctvom textov publicistu Patrika Garaja dáva priestor čitateľovi bližšie spoznať nominované diela. Súčasťou katalógu je po prvýkrát aj záznam zo záverečného hodnotenia poroty. Obálka nesie ilustráciu architektky Ivany Čobejovej (3 rôzne obálky) a na grafickú spoluprácu sme opätovne pozvali grafické dizajnérky Ľubicu Segečovú a Zuzanu Didovú. Katalóg pracuje s autorským fontom pre SKA od dizajnéra Davida Kalatu.

Cena 14,55 €
favorite_border favorite

noviny Priestor 2022

Inštitút Slovenskej komory architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

Priestor#3 je ukončením mini-edície publikácií určených pre mladú generáciu, ktorých cieľom je odľahčeným spôsobom poukázať na uvažovanie o architektúre ako o disciplíne, ktorá sa zaoberá tvorbou priestoru, ktorý nás obklopuje. Približujeme v nej príbehy osobností, ktoré určovali jej smerovanie. Ich spletité osudy sú plné nápadov a vízií, ale aj prekážok, ktoré im stáli v ceste. Tretie číslo je venované architektúre, ktorá radikálne zmenila obraz Slovenska v druhej polovici 20. storočia.

Autorkou kresieb a textov je Ivana Čobejová a za grafickým dizajnom stoja grafické dizajnérky Ľubica Segečová a Zuzana Didová.

Cena 15,45 €
favorite_border favorite