magazíny

magazín KONCEPT

KONCEPT
KONCEPT

KONCEPT je magazín o architektúre v jej rôznych podobách. Architektúra ako interdisciplína. S architektami a prizvanými odborníkmi sa časopis zaoberá tematicky zarámcovanými okruhmi problematiky tohto odboru.

Magazín KONCEPT vychádza od roku 2022 v trojmesačnom intervale, vedený architektkami Kristínou Tomanovou a Tatianou Kuva. Odborný a kritický pohľad zabezpečuje redakčná rada s troma členmi – Elena Alexy, Jana Benková a Róbert Bakyta. Originálnu vizuálnu identitu časopisu tvorí grafický dizajnér Lukáš Vančo.

Cena 6,67 €
favorite_border favorite

CE ZA AR 2022 | 3

Inštitút Slovenskej komory architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

CE ZA AR 2022 publikácia mapuje obhliadkový maratón aktuálneho 21. ročníka ocenenia. Zároveň je prehľadom všetkých prihlásených diel a prostredníctvom textov publicistu Patrika Garaja dáva priestor čitateľovi bližšie spoznať nominované diela. Súčasťou katalógu je po prvýkrát aj záznam zo záverečného hodnotenia poroty. Obálka nesie ilustráciu architektky Ivany Čobejovej (3 rôzne obálky) a na grafickú spoluprácu sme opätovne pozvali grafické dizajnérky Ľubicu Segečovú a Zuzanu Didovú. Katalóg pracuje s autorským fontom pre SKA od dizajnéra Davida Kalatu.

Cena 14,55 €
favorite_border favorite

CE ZA AR 2022 | 1

Inštitút Slovenskej komory architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

CE ZA AR 2022 publikácia mapuje obhliadkový maratón aktuálneho 21. ročníka ocenenia. Zároveň je prehľadom všetkých prihlásených diel a prostredníctvom textov publicistu Patrika Garaja dáva priestor čitateľovi bližšie spoznať nominované diela. Súčasťou katalógu je po prvýkrát aj záznam zo záverečného hodnotenia poroty. Obálka nesie ilustráciu architektky Ivany Čobejovej (3 rôzne obálky) a na grafickú spoluprácu sme opätovne pozvali grafické dizajnérky Ľubicu Segečovú a Zuzanu Didovú. Katalóg pracuje s autorským fontom pre SKA od dizajnéra Davida Kalatu.

Cena 14,55 €
favorite_border favorite

noviny Priestor 2022

Inštitút Slovenskej komory architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

Priestor#3 je ukončením mini-edície publikácií určených pre mladú generáciu, ktorých cieľom je odľahčeným spôsobom poukázať na uvažovanie o architektúre ako o disciplíne, ktorá sa zaoberá tvorbou priestoru, ktorý nás obklopuje. Približujeme v nej príbehy osobností, ktoré určovali jej smerovanie. Ich spletité osudy sú plné nápadov a vízií, ale aj prekážok, ktoré im stáli v ceste. Tretie číslo je venované architektúre, ktorá radikálne zmenila obraz Slovenska v druhej polovici 20. storočia.

Autorkou kresieb a textov je Ivana Čobejová a za grafickým dizajnom stoja grafické dizajnérky Ľubica Segečová a Zuzana Didová.

Cena 15,45 €
favorite_border favorite

20 rokov Ceny za architektúru

Inštitút Slovenskej komory architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

Publikácia 20 rokov Ceny za architektúru CE ZA AR 20 sa obhliada za uplynulými dvadsiatimi ročníkmi v súčasnosti už prestížneho ocenenia. Predovšetkým však, tak ako samotná cena, prezentuje vývoj domácej architektonickej tvorby. Je charakteristická formou reflexií, analógii, grafov a fotografií, ktoré prezentujú a bilancujú ocenenie CE ZA AR v celospoločenskom kontexte. CE ZA AR je súťažnou prehliadkou súčasnej slovenskej architektúry, ktorú každoročne udeľuje Slovenská komora architektov.

Cena 32,73 €
favorite_border favorite