magazíny

katalóg CE ZA AR 2023

Inštitút Slovenskej komory architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

Cieľom súťažnej prehliadky CE ZA AR nie je len prezentovať tvorbu členov a členiek Slovenskej komory architektov a oceniť ich najlepšie diela, ale aj upozorniť širšiu verejnosť na úlohu architektúry pri rozvoji spoločnosti, zlepšovaní kvality prostredia pre život a prácu, ako aj pri tvorbe nových kultúrnych hodnôt. Ocenenie sa aj preto dlhodobo venuje úlohám samospráv vo formovaní miest a obcí a dokazuje, že kvalitná architektúra či zodpovedne navrhované verejné stavby a priestranstvá sú cestou k vyššej kvalite života obyvateľov. Význam architektúry ako kvalitného, krásneho a udržateľného priestoru pre spoločenské interakcie, prepájanie komunít a stretnutia pri práci aj vo voľnom čase a dôležitosť navrhovania s ohľadom na potreby spoločnosti zdôrazňuje motto 22. ročníka ocenenia.

Cena 22,73 €
favorite_border favorite

magazín KONCEPT 3/2023

KONCEPT
KONCEPT

Jedným z najvýraznejších prejavov globalizácie v architektúre je homogenizácia vzhľadu miest a architektonických štruktúr, čo môže viesť k strate jedinečnosti a autenticity miestnych kultúrnych hodnôt. V reakcii na túto stratu identity môžeme v dnešnej dobe pozorovať návrat k tradíciám v architektúre a návrat k hodnotám a prvkom minulých období. Tento prístup môže byť dôležitým nástrojom na zachovanie kultúrnych tradícií a identity, ale vyžaduje si značné zručnosti a znalosti v oblasti historických postupov a techník, koncept, ktorý zdôrazňuje spojenie medzi miestnou kultúrou a architektúrou. Témou nového KONCEPT-u je Pamäť architektúry.

Cena 6,67 €
favorite_border favorite

časopis Designum 3/2023

Designum
Designum

Začiatkom jesene prichádza tretie číslo Designum. Národná cena za dizajn oslavuje v tomto roku 30. výročie. Toto „jubileum“ pripomína aj jej tohtoročná vizuálna identita, ktorej autormi sú Aurélia Garová, Tereza Maco a Jozef Sklenka. S trojicou autorov sa porozprávala Barbora Krejčová. Väčšiu časť obsahu rubriky Aktuálne predstavujú príspevky o výstavách doma aj v zahraničí. Číslo obsahuje zaujímavé rozhovory, recenzie a hodnotenia výstav ako aj tradičné anglické summary. 

Cena 3,75 €
favorite_border favorite

magazín KONCEPT 2/2023

KONCEPT
KONCEPT

Mestá nikdy neboli uzavretými organizmami, ich vznik, neustály rast a potreba vzájomného prepojenia vždy pretvárala krajinu okolo. Mestská krajina je tak tvorená nielen prvkami s jasnou funkciou – stavbami, ulicami, námestiami, parkami a cestami, ale aj množstvom priestorov bez zreteľnej funkcie. Prázdnych, nedefinovaných území bez jednoznačného charakteru. Nemiest, ktoré nespadajú do tradičných funkčných kategórii. Vágne medzipriestory miest a krajiny vznikajú a zanikajú pôsobením človeka ako prirodzená súčasť urbanizácie.

Cena 6,67 €
favorite_border favorite

noviny Priestor 2022

Inštitút Slovenskej komory architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

Priestor#3 je ukončením mini-edície publikácií určených pre mladú generáciu, ktorých cieľom je odľahčeným spôsobom poukázať na uvažovanie o architektúre ako o disciplíne, ktorá sa zaoberá tvorbou priestoru, ktorý nás obklopuje. Autori približujú v nej príbehy osobností, ktoré určovali jej smerovanie. Ich spletité osudy sú plné nápadov a vízií, ale aj prekážok, ktoré im stáli v ceste. Tretie číslo je venované architektúre, ktorá radikálne zmenila obraz Slovenska v druhej polovici 20. storočia.

Autorkou kresieb a textov je Ivana Čobejová a za grafickým dizajnom stoja grafické dizajnérky Ľubica Segečová a Zuzana Didová.

Cena 15,45 €
favorite_border favorite

20 rokov Ceny za architektúru

Inštitút Slovenskej komory architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

Publikácia 20 rokov Ceny za architektúru CE ZA AR 20 sa obhliada za uplynulými dvadsiatimi ročníkmi v súčasnosti už prestížneho ocenenia. Predovšetkým však, tak ako samotná cena, prezentuje vývoj domácej architektonickej tvorby. Je charakteristická formou reflexií, analógii, grafov a fotografií, ktoré prezentujú a bilancujú ocenenie CE ZA AR v celospoločenskom kontexte. CE ZA AR je súťažnou prehliadkou súčasnej slovenskej architektúry, ktorú každoročne udeľuje Slovenská komora architektov.

Cena 32,73 €
favorite_border favorite