togetherness

sú kresby, ktoré s ľahkosťou skúmajú, pozorujú a kontemplujú fenomén spolu-bytia. 

togetherness 
ako kvalita bytia spolu navzájom.
ako sila zdieľania a počúvania.
ako pomalosť, starostlivosť.
ako len tak, bez dôvodu skúsiť byť.
ako medziľudská dôvera, súcit a spojenie. ako mäkkosť a ľahkosť. 

Kresby vznikli ako súčasť medzinárodného festivalu improvizácie a instantnej kompozície tanca a hudby Immediatus v roku 2022 a ako voľné pokračovanie témy stále vznikajú nové. 

Slavomíra Ondrušová sa venuje kresbe, ilustrácii, šperku, voľnému objektu a písaniu. V roku 2019 ukončila doktorandské štúdium, v ktorom sa venovala prepojeniu kresby a objektu. Vydávala medzinárodný Časopis X zameraný na súčasnú kresbu. Okrem vlastnej tvorby sa venuje aj experimentálnym workshopom kresby. Rada sa prechádza, otužuje a medituje. Momentálne pôsobí ako odborná asistentka v ateliéri G1 na Akadémii výtvarných umění v Prahe.

Výnimoční hudobní hostia: Štefan Szabó & Michal Matejka – gitaristi a improvizátori. Vo svojom otvorenom rozhovore skúmajú možnosti, obmedzenia, hranice a tmavé zákutia akustických gitár a preparácií.

Slavomíra Ondrušová sa venuje kresbe, ilustrácii, šperku, voľnému objektu a písaniu. V roku 2019 ukončila doktorandské štúdium, v ktorom sa venovala prepojeniu kresby a objektu. Vydávala medzinárodný Časopis X zameraný na súčasnú kresbu. Okrem vlastnej tvorby sa venuje aj experimentálnym workshopom kresby. Rada sa prechádza, otužuje a medituje. Momentálne pôsobí ako odborná asistentka v ateliéri G1 na Akadémii výtvarných umění v Prahe.

Výnimoční hudobní hostia: Štefan Szabó & Michal Matejka – gitaristi a improvizátori. Vo svojom otvorenom rozhovore skúmajú možnosti, obmedzenia, hranice a tmavé zákutia akustických gitár a preparácií. 

Tešiť sa môžete aj na výborné vína z vinárstva Juran z Modry a naše legendárne pagáče. 

Príďte k nám spomaliť. 

Tešiť sa môžete aj na výborné vína z vinárstva Juran z Modry a naše legendárne pagáče.

Príďte k nám spomaliť.