magazíny

časopis Designum 4/2021

Designum
Designum

O ocenenej práci a ďalších aktivitách Michaly Lipkovej sa dozviete v rozhovore Tvorba na pomedzí interdisciplinarity od Evy Jenčurákovej. Námety na rozhovor nám neposkytuje len Národná cena za dizajn, mnohé podnety nachádzame v autentických dielach dizajnérov. O projekte Ľubomíra Ontkóca Knižnica materiálov sa dozviete z rozhovoru Petry Pollákovej. Časť Aktuálne uzatvára príspevok Jany Machatovej o výstave šperku Idol vo Vile Györgya Rátha v Budapešti. V rubrike Múzejne prezentuje Zuzana Šidlíková zbierky klobúkov SMD. Do rubriky Retrospektívne sme zaradili dva príspevky. Lucie Skřivánková v štúdii Dajte deťom izbu! chce poukázať na to, ako sa v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia vyvíjalo riešenie priestoru, ktorý sa pre dieťa v rámci bytu vyčleňuje. Text Móda v zajatí trendov: deväťdesiate roky 20. storočia od Dany Lapšanskej popisuje toto desaťročie ako laboratórium, kde sa formovali nové koncepcie a postupy v móde, ktorá sa stala oveľa prístupnejšou.

Cena 2,83 €
favorite_border favorite

časopis Designum 1/2022

Designum
Designum

Rok slovenského dizajnu 2021 bol príležitosťou na pripomenutie úspešných dizajnérskych projektov, ale aj na sebareflexiu, zamyslenie. Zdá sa však, že na kritické premýšľanie nie sme celkom pripravení, chýba nám často odvaha, hoci verejný, ale aj odborný diskurz to čoraz naliehavejšie pripomína. Želajme si preto do ďalších rokov nielen veľa dobrých dizajnérskych projektov, ale aj impulzov ku kritickému mysleniu. Žijeme v turbulentných časoch a nové situácie si vyžadujú nielen otvorenú myseľ, ale predstavujú výzvy na nové dizajnérske riešenia.

Cena 2,83 €
favorite_border favorite

časopis Designum 4/2020

Designum
Designum

Posledné číslo ročníka 2020 opäť prináša bohatý záber z oblasti dizajnu. Prvý z rozhovorov čísla je venovaný Národnej cene za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn. Barbora Krejčová ho pripravila s kurátorom aktuálneho ročníka výstavy a porotcom súťaže NCD Borisom Melušom. 
Petra Polláková sa rozprávala s Nikoletou Györe Čeligovou, ktorá sa zameriava na široké spektrum produktového a priemyselného dizajnu a väčšinu jej projektov možno charakterizovať označením spoločensky hodnotný dizajn. Ďalší z rozhovorov, ktoré mapujú dizajnérsku tvorbu regiónu východného Slovenska, pripravila opäť Eva Jenčuráková. Prezentuje grafickú dizajnérku Katarínu Rybnickú, ktorá sa venuje najmä editorial dizajnu a ilustrácii.

Cena 2,50 €
favorite_border favorite

Magazín 365°

Slovenská národná galéria
Slovenská národná galéria

Magazín 365° vydávaný Slovenskou národnou galériou s ročnou periodicitou bol premiérovo uvedený na jar v roku 2015. Jeho piate vydanie má rámcujúcu tému Československo, ktorej sa však nedrží striktne. Môžete si v ňom prečítať text Vladimíry Büngerovej o vzťahu Milana Rastislava Štefánika k výtvarnému umeniu (Štefánik a umenie?) a prezrieť fotograficko-textový editoriál Maroša Schmidta (Slovenské múzeum dizajnu), zaznamenávajúci ikonické dizajnérske počiny spotrebných predmetov československej éry (365 krokov k československému dizajnu). Česko a Slovensko v magazíne reprezentujú aj dve osobnosti z oblasti galerijnej pedagogiky a vzdelávania v umení – Ondřej Horák a Barbora Tribulová, ktorí v obsiahlom spoločnom rozhovore argumentujú, prečo by sa dnes galérie nemali venovať iba vystavovaniu umenia.

Cena 11,82 €
favorite_border favorite

časopis Designum 1/2020

Designum
Designum

Časopis Designum je jediný odborný časopis na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou, ktorý sa orientuje na všetky oblasti dizajnu. Číslo 1/2020 prináša niekoľko výnimočných rozhovorov. Lenore Jurkyová pripravila rozhovor s textilnou dizajnérkou Zuzanou Zmatekovou, ktorá v Národnej cene za dizajn 2019 – Produktový dizajn získala za projekt ConTEXt špeciálnu Cenu poroty. Nositeľom niekoľkých ocenení v Národnej cene za dizajn je aj Martin Mistrík, s ktorým sa o jeho grafickom štúdiu ZELENÁ LÚKA rozprávala Gabriela Ondrišáková. O zodpovednosti textilného dizajnéra a projekte Zero Impact je rozhovor Ľubice Pavlovičovej so Zuzanou Šebekovou. Lech Majewski je profesor na Akadémii umení vo Varšave, kde vedie Katedru grafického dizajnu. Pri príležitosti jeho výstavy Poľskom inštitúte s ním viedol dialóg Robert Paršo. Autorskú tvorbu hračiek Ľudmily Fintorovej približuje Katarína Hubová v rubrike Múzejne. Ako autora troch budov slovenských múzeí predstavuje architekta Michala Milana Harminca v príspevku časti Retrospektívne Jana Pohaničová. Do záverečnej časti Teoreticky sme zaradili dva texty: Miroslav Chovan sa zamýšľa nad tým, čo všetko predchádzalo tomu, aby sme sa začali správať zodpovedne k nášmu životnému prostrediu a čím všetkým môžeme prispieť k zmene konzumného životného štýlu. Tibor Antony predstavuje svoj dizajnérsky experiment, nový druh svietidla postavený na symbióze s mikroriasou. Samuel Čarnoký pokračuje aj v tomto ročníku s prezentovaním napisových písiem. Tento raz svoj koncept postavil na výbere autorov, ktorí spolupracujú s Designumom. Čitatelia sa tak môžu zoznámiť s písmami od Matúša Lelovského a Samuela Čarnokého.

Cena 2,50 €
favorite_border favorite