magazíny

časopis Designum 3/2021

Designum
Designum

Rok 2021 vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR na podnet Slovenského centra dizajnu za Rok slovenského dizajnu. Pozornosť na túto udalosť upriamuje nielen logo, ktorého flexibilnú formu navrhol jeho autor Matej Vojtuš, ale slovenskému dizajnu sa venuje oveľa intenzívnejšie ako inokedy aj mnoho podujatí.

To, že reflexia oblasti dizajnu môže byť prospešná a obohacujúca, nás priviedlo k myšlienke pripraviť špeciálne číslo časopisu Designum, ktoré sa snaží upozorniť na situáciu v odborovej praxi za posledných desať rokov. Obsah, štruktúrovaný na jednotlivé tematické oblasti, ktoré vychádzajú z aktuálnej diskurzívnej praxe dizajnu (produktový a grafický dizajn, art dizajn a experimentálny dizajn), je zameraný napríklad na reflexiu spoločenského postavenia dizajnérov. Dôležité je pre každodennú prax aj to, aká je vzdelávacia platforma pre budúcich profesionálnych dizajnérov. Cieľom inej témy je pozrieť sa prostredníctvom zbierok a výstav aké miesto patrí dizajnu v takých inštitúciách, ako sú múzeá a galérie. Stredom záujmu je umeleckohistorická a teoretická reflexia, jej súčasný diskurz zrkadlia odborné publikácie či časopisy. Autormi a autorkami jednotlivých príspevkov sú: Silvia Bárdová, Eva Šimovičová, Michala Lipková/Zuzana Pergerová, Anna Ulahelová, Ľubica Hustá/Sylvia Jokelová, Viera Kleinová, Dávid Gabera, Zdeno Kolesár. Autormi písma sú: Peter Biľak (History), Andrej Dieneš (Fazeta) a Vojtech Ruman (Pressburger).

Cena 2,83 €
favorite_border favorite

časopis Designum 4/2020

Designum
Designum

Posledné číslo ročníka 2020 opäť prináša bohatý záber z oblasti dizajnu. Prvý z rozhovorov čísla je venovaný Národnej cene za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn. Barbora Krejčová ho pripravila s kurátorom aktuálneho ročníka výstavy a porotcom súťaže NCD Borisom Melušom. 
Petra Polláková sa rozprávala s Nikoletou Györe Čeligovou, ktorá sa zameriava na široké spektrum produktového a priemyselného dizajnu a väčšinu jej projektov možno charakterizovať označením spoločensky hodnotný dizajn. Ďalší z rozhovorov, ktoré mapujú dizajnérsku tvorbu regiónu východného Slovenska, pripravila opäť Eva Jenčuráková. Prezentuje grafickú dizajnérku Katarínu Rybnickú, ktorá sa venuje najmä editorial dizajnu a ilustrácii.

Cena 2,50 €
favorite_border favorite

døkument 1

Ján Viazanička
Ján Viazanička

døkument1 je výberom slovenských dokumentárnych fotografických projektov, ktoré vznikli po roku 2000 a rozširujú hranice klasického dokumentu.

Popri známych menách (Martin Kollár, Lucia Nimcová, Ľubo Stacho či Boris Németh) sa v publikácii objavujú aj fotografky a fotografi, ktorí ešte len začínajú na našej scéne rezonovať (Jana Šturdíková, Marek Jančúch, Dominika Jackuliaková a i.).

Zásadná pri selekcii bola tematická previazanosť so Slovenskom. Cieľom bolo priniesť obraz toho, aké témy súčasnú aktívnu generáciu fotografov a fotografiek zaujímajú, v čom sú kritickí, kedy a ako po užívajú humor, aký je ich vzťah k histórii, ku krajine, v ktorej žijú alebo v ktorej sa narodili. Okrem portfólií sú súčasťou døkumentu1 teoretické štúdie Bohunky Koklesovej a Michaely Paštekovej a tiež rozhovory.

Cena 27,27 €
favorite_border favorite

Magazín 365°

Slovenská národná galéria
Slovenská národná galéria

Magazín 365° vydávaný Slovenskou národnou galériou s ročnou periodicitou bol premiérovo uvedený na jar v roku 2015. Jeho piate vydanie má rámcujúcu tému Československo, ktorej sa však nedrží striktne. Môžete si v ňom prečítať text Vladimíry Büngerovej o vzťahu Milana Rastislava Štefánika k výtvarnému umeniu (Štefánik a umenie?) a prezrieť fotograficko-textový editoriál Maroša Schmidta (Slovenské múzeum dizajnu), zaznamenávajúci ikonické dizajnérske počiny spotrebných predmetov československej éry (365 krokov k československému dizajnu). Česko a Slovensko v magazíne reprezentujú aj dve osobnosti z oblasti galerijnej pedagogiky a vzdelávania v umení – Ondřej Horák a Barbora Tribulová, ktorí v obsiahlom spoločnom rozhovore argumentujú, prečo by sa dnes galérie nemali venovať iba vystavovaniu umenia.

Cena 11,82 €
favorite_border favorite

časopis Designum 1/2020

Designum
Designum

Časopis Designum je jediný odborný časopis na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou, ktorý sa orientuje na všetky oblasti dizajnu. Číslo 1/2020 prináša niekoľko výnimočných rozhovorov. Lenore Jurkyová pripravila rozhovor s textilnou dizajnérkou Zuzanou Zmatekovou, ktorá v Národnej cene za dizajn 2019 – Produktový dizajn získala za projekt ConTEXt špeciálnu Cenu poroty. Nositeľom niekoľkých ocenení v Národnej cene za dizajn je aj Martin Mistrík, s ktorým sa o jeho grafickom štúdiu ZELENÁ LÚKA rozprávala Gabriela Ondrišáková. O zodpovednosti textilného dizajnéra a projekte Zero Impact je rozhovor Ľubice Pavlovičovej so Zuzanou Šebekovou. Lech Majewski je profesor na Akadémii umení vo Varšave, kde vedie Katedru grafického dizajnu. Pri príležitosti jeho výstavy Poľskom inštitúte s ním viedol dialóg Robert Paršo. Autorskú tvorbu hračiek Ľudmily Fintorovej približuje Katarína Hubová v rubrike Múzejne. Ako autora troch budov slovenských múzeí predstavuje architekta Michala Milana Harminca v príspevku časti Retrospektívne Jana Pohaničová. Do záverečnej časti Teoreticky sme zaradili dva texty: Miroslav Chovan sa zamýšľa nad tým, čo všetko predchádzalo tomu, aby sme sa začali správať zodpovedne k nášmu životnému prostrediu a čím všetkým môžeme prispieť k zmene konzumného životného štýlu. Tibor Antony predstavuje svoj dizajnérsky experiment, nový druh svietidla postavený na symbióze s mikroriasou. Samuel Čarnoký pokračuje aj v tomto ročníku s prezentovaním napisových písiem. Tento raz svoj koncept postavil na výbere autorov, ktorí spolupracujú s Designumom. Čitatelia sa tak môžu zoznámiť s písmami od Matúša Lelovského a Samuela Čarnokého.

Cena 2,50 €
favorite_border favorite